Saab Safir

xxx

02.03.2018

I verkstedet har vi fortsatt LMUs SAAB Safir som gjest.  Bildet viser Gunvald Holien fra Luftfartstilsynet som kontrollerer motoren under påsyn av John Solvang. John er flyver i Widerøe, og er en av de som står bak prosjektet med å få Safiren i lufta.

Det snakkes om å få forkrommet sylindrene innvendig, og få byttet stempelfjærene.

07.02.2018

Tirsdag 6. februar var det sjeldent stort oppmøte i verkstedet. Det er ikke ofte så mye ekspertise er samlet i verkstedet i Olav V gt.

I tillegg til den faste dugnadsgjengen fra BLHF, hadde Mike tillyst et møte med mannskapene som skal få Saab Safiren i lufta. De møtte opp i stort antall for å bli orientert om forholdene i verkstedet, se på og vurdere flyet og snakke om hva som måtte gjøres.

Ut fra stemningen tydet alt på at de gledet seg til å organisere seg og ta fatt. 

          

29.01.2018

I dag ble Saab Safir tauet fra lageret på flystasjonen og til verkstedet i Olav 5. gt. Her skal den gjennomgåes av mekanikere og gjøres flydyktig forhåpentligvis i løpet av våren 2018.

Skroget med tilhørende funksjoner ser bra ut, men må selvfølgelig sjekkes.

Motoren, en 6-sylindret Lycoming skal sjekkes grundig.

Flyet har i mange år hengt i utstillingen til Luftforsvarsmuseet. Det ble tatt ned for å gjøre plass til U2. I den forbindelde dukket ideen opp om å gjøre det flybart.

Arbeidet på flyet skal utføres av fagarbeidere fra Widerøe, Flystasjonen og andre med relevant kompetanse.

xxxxxx