1953 - 1954

                              

1953

1954

22.1 Thunderjet krasjer ved Jarlsberg

  

11.2 Havari med Harvard, leteaksjon 

12.2 Flesland bygges

8.4 Postfly til Svalbard (Catalina)

9.4 Bodøs nye flyplass

16.4 Luftforsvarets første Bell 47 helikoptere

30.4 Øvelse, angrep på Gardermoen

28.5 Første SAS flyving over Polhavet til Alaska og Japan

4.6 Flystevne Fornebu

2.7 Åpning Hamar Flyplass

9.7 Første T-33 til Luftforsvaret

  

23.7 Lambrechts på Bardufoss

1.10 Øvelse Hands Up

 

 

 

 

 

 

28.5 Første SAS flyving over Polhavet til Alaska og Japan

 

4.6 Flystevne Fornebu

 

2.7 Åpning Hamar Flyplass

 

9.7 Første T-33 til Luftforsvaret

 

23.7 Lambrechts på Bardufoss

 

1.10 Øvelse Hands Up

 

22.10 Sikorsky S-55 til hvalfangst i Sørhavet

 

29.10 Bardufoss

 

10.12 Ordførertur med SAS