Velkommen til Bodø Luftfartshistoriske Forenings hjemmeside.

På Startsiden føres nyhetene opp etter hvert som de kommer inn til redaksjonen og blir publisert. Klikk på den aktuelle saken, og en link leder til siden som stoffet er lagt ut på. Datoen tjener som referanse. Stoffet fra 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 ligger som undermenyer til denne siden. 

Nytt fra 2018.

Et mål for oss er å få ferdigstilt arbeidet på "Gul 3" i løpet av 2018. Arbeidet går fremover,

og når det begynner å våres kan vi trille skroget ut og prøvemontere vingene.

Er vi heldige så er de siste delene kommet fra Ungarn til da.


01.05.2018: BLHF: TV-besøk i verkstedet (På slutten av innslaget)

01.05.2018: Modell: Mosquito

01.05.2018: Norseman: Oppsummering av vinterens arbeid 

12.03.2018: BLHF- Referat styremøte

02.03.2018: Saab Safir- Motorinspeksjon

02.03.2018: Me 109- Rapport

28.02.2018: BLHF- Referat årsmøte

20.02.2018: BLHF- Referat

07.02.2018: Jumo 211: Slå pakninger

07.02.2018: Saab Safir: Første oppmøte i verkstedet

29.01.2018: Verkstedet: Saab Safir

27.01.2018: Verkstedet: Stativ til vinger Me109

27.01.2018: Verkstedet: Ekstrainnsats Jumo 211

22.01.2018: Norseman: Den gode hjelperen

12.01.2018: Verkstedet: Diverse jobber på gang