Styrets sammensetning

Etter årsmøtet 23. februar 2017, har styret i BLHF følgende sammensetning:

 

Det nye styret består av:

 • Formann Gunnar Koch                                
 • Nestformann - må velges blant styremedlemmene              
 • Kasserer Gunnar Koch                                 
 • Sekretær Arvid Martinussen                      
 • Styremedlem Torgeir Aanesen                  
 • Styremedlem Per Stoltenberg                 
 •  Styremedlem: Må velges på ekstraordinært årsmøte
 • Vara styremedlem Ketil Lunde                  
 • Vara styremedlem Asbjørn Borge             

 

 • Verkstedleder Alf Staurvik                          

 

Til valgkomite ble valgt:

 • Bård Skålbones                                 
 • Rune Klepp